“4 เรื่อง ‘ลาว’ ที่เราไม่เคยรู้ จากนิทรรศการศิลปะ ‘เบิ่งรูปแต้ม แนมรูปเงา เล่าสังคม’”

บทความเรื่อง “4 เรื่อง ‘ลาว’ ที่เราไม่เคยรู้ จากนิทรรศการศิลปะ ‘เบิ่งรูปแต้ม แนมรูปเงา เล่าสังคม’”  เขียนโดยฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ ซึ่งตีพิมพ์ลงเว็บไซต์สำนักข่าวออนไลน์ The MOMENTUM เป็นบทความที่เขียนถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องลาวสืบเนื่องจากนิทรรศการศิลปะ ‘เบิ่งรูปแต้ม แนมรูปเงา เล่าสังคม’” ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาภาษาลาว ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Facebook
Twitter