พระอภัยมณี : การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิจารณ์

พระอภัยมณี : การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิจารณ์

สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
พิมพ์ครั้งที่ 2  2549

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่สายส่งศึกษิต
ร้านหนังสือเคล็ดไทย

โทร.02-218-4923 (ในวันและเวลาราชการ)

Facebook
Twitter