รัก ทุกข์ สุข โศก ในงานวรรณกรรมไทย : ภาพสะท้อนสังคม จากอดีตสู่ปัจจุบัน

รัก ทุกข์ สุข โศก ในงานวรรณกรรมไทย : ภาพสะท้อนสังคม จากอดีตสู่ปัจจุบัน

อิงอร สุพันธุ์วณิช
พิมพ์ครั้งแรก  2551

ติดต่อยืมได้ที่ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
และห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร.02-218-4923 (ในวันและเวลาราชการ)

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook
Twitter