ดาหลังพิจักษ์ :รวมบทความว่าด้วยเรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1

ดาหลังพิจักษ์ :รวมบทความว่าด้วยเรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1
ธานีรัตน์ จัตุทะศรี

พิมพ์ครั้งแรก 2564


– สั่งซื้อหนังสือแบบรูปเล่มได้ ที่นี่

– สั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ได้ทางแอปพลิเคชัน CU-ebook  Store โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CU-ebook Store ได้ทาง Google Play และ App Storeดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ “ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: Arts Chula Books and Journalsดาหลังพิจักษ์ : รวมบทความว่าด้วยเรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 

เป็นหนังสือรวมบทความจำนวน 3 เรื่องซึ่งมุ่งศึกษาเรื่อง ดาหลัง 

สารบัญหนังสือ

บทนำ : ประวัติวรรณคดีเรื่องดาหลังและคุณค่าของเรื่องดาหลังฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1

1.“ชื่ออะหลังรัศมีดาหลัง พากย์หนังไพเราะจะมีไหน” : ความสำคัญของศิลปะการแสดงชวาในเรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1

2. “เมื่อเกิดมาเป็นสตรี จะสงวนประเวณีให้แจ่มใส” : การนำเสนอตัวละครหญิงเพื่อสอนหญิงในเรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1

3. “ภาคหนึ่งจะสมสองกับร้อยชั่ง ภาคหนึ่งว่ายังให้ถี่ถ้วน” : วรรณศิลป์แห่งภาษารักในเรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1

ภาคผนวก : เรื่องย่อของเรื่องดาหลัง

ประวัติผู้เขียน

Facebook
Twitter