อ่านภาษาเขมร

อ่านภาษาเขมร
กาญจนา นาคสกุล

พิมพ์ครั้งที่ 3
มิถุนายน พ.ศ. 2564

อ่านภาษาเขมร
เป็นหนังสือรวบรวมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวอักษรและอักขรวิธีเขมร

สารบัญหนังสือ
– ลักษณะทั่วไปของภาษาเขมร
– หน่วยเสียงสระ
– หน่วยเสียงพยัญชนะ
– รูปอักษรเขมร
– วิธีเขียนตัวอักษรเขมร
– การประสมอักษร
– การเปลี่ยนแปลงพยัญชนะ
– เครื่องหมายประกอบการเขียน
– พยัญชนะซ้อน
– พยัญชนะเสียงแข็งนำพยัญชนะเสียงอ่อน
– คำอ่านแปลกเขียนแปลก
– บทฝึกอ่านภาษาเขมร


สั่งซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: Arts Chula Books and Journals

Facebook
Twitter