พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 และวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รายละเอียดอื่นๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป

On behalf of His Majesty the King, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn will graciously preside over the Commencement Ceremony of Chulalongkorn University for the 2019 Academic Year on October 1 and 2, 2020. The ceremony will take place at the Chulalongkorn University Auditorium and will comprise two sessions on both days, one in the morning and the other in the afternoon.

Other information will be further announced.

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.chula.ac.th/news/29655/

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *