วิทยารัตนากร : รวมบทความวิชาการอักษรศาสตร์ ของศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา

วิทยารัตนากร : รวมบทความวิชาการอักษรศาสตร์ ของศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา

ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
พิมพ์ครั้งแรก 2545

ติดต่อยืมได้ที่ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
และห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร.02-218-4923 (ในวันและเวลาราชการ)

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook
Twitter