ทอไหมในสายน้ำ 200 ปี วรรณคดีวิจารณ์

ทอไหมในสายน้ำ 200 ปี วรรณคดีวิจารณ์

ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต  รื่นฤทัย สัจจพันธุ์  และ ดวงมน จิตร์จำนงค์ 
เขียน
สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ และ สุจิตรา จงสถิตวัฒนา 
บรรณาธิการ
พิมพ์ครั้งที่ 2 2541

ติดต่อยืมได้ที่ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
และห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร.02-218-4923 (ในวันและเวลาราชการ)

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook
Twitter