สร้อยผกาวาจากวี

สร้อยผกาวาจากวี

ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต และ สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา รวบรวม
พิมพ์ครั้งแรก  2542

ติดต่อยืมได้ที่ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
และห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร.02-218-4923 (ในวันและเวลาราชการ)

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook
Twitter