ภาษาที่ใช้ให้พรในสังคมไทย

ภาษาที่ใช้ให้พรในสังคมไท

พรทิพย์ พุกผาสุก
พิมพ์ครั้งแรก  2551

ติดต่อยืมได้ที่ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
และห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร.02-218-4923 (ในวันและเวลาราชการ)

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook
Twitter