คติชนในภาพเชิงบานหน้าต่างพระอุโบสถ วัดพระเชตุพน

คติชนในภาพเชิงบานหน้าต่างพระอุโบสถ วัดพระเชตุพน

ศิราพร ณ ถลาง และ สุกัญญา สุจฉายา
พิมพ์ครั้งแรก 254

ติดต่อยืมได้ที่ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
และห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร.02-218-4923 (ในวันและเวลาราชการ)

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook
Twitter