อาป่มไทใต้คง นิทานกับสังคม

อาป่มไทใต้คง นิทานกับสังคม

ประคอง นิมมานเหมินท์ และ ตาว เชิงหวา
พิมพ์ครั้งแรก  2542

ติดต่อยืมได้ที่ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
และห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร.02-218-4923 (ในวันและเวลาราชการ)

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook
Twitter