ศิลปะแห่งผ้า วรรณศิลป์แห่งรักในเสภาขุนช้างขุนแผน

รายการ “จามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาฯ” ตอน “ศิลปะแห่งผ้า วรรณศิลป์แห่งรักในเสภาขุนช้างขุนแผน”
วิทยากร: ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี 
ออกอากาศวันเสาร์ ที่ 24 เมษายน 2564 และวันเสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2546 เวลา 08.30 – 09.00
ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 100.5 MHz (CU Radio)

ฟังออนไลน์ย้อนหลัง

ตอนที่ 1
ตอนที่ 2

Facebook
Twitter