พระบฏ: พลวัตของการใช้งานพุทธศิลป์เรื่องเวสสันดรในชุมชนหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี

พระบฏ: พลวัตของการใช้งานพุทธศิลป์เรื่องเวสสันดรในชุมชนหนองขาว  จังหวัดกาญจนบุรี 
ปรมินท์ จารุวร

จัดพิมพ์โดย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิมพ์ครั้งแรกในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
กรกฎาคม 2564  

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
978-616-407-596-2


อ่านได้ที่นี่

อ่าน e-book ได้ “ฟรี” ผ่าน  ทาง Meb Application 


ขั้นตอนการอ่านหนังสือ

  1. ดาวน์โหลด Meb Application ผ่าน App Store หรือ Google Play Store จากนั้นลงทะเบียนการใช้งาน
  2. ค้นหาชื่อหนังสือในร้านหนังสือ และโหลดมาอ่านได้ฟรี
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter