พระบฏ: พลวัตของการใช้งานพุทธศิลป์เรื่องเวสสันดรในชุมชนหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี

พระบฏ: พลวัตของการใช้งานพุทธศิลป์เรื่องเวสสันดรในชุมชนหนองขาว  จังหวัดกาญจนบุรี 
ปรมินท์ จารุวร

จัดพิมพ์โดย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิมพ์ครั้งแรกในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
กรกฎาคม 2564  

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
978-616-407-596-2


อ่านได้ที่นี่

อ่าน e-book ได้ “ฟรี” ผ่าน  ทาง Meb Application 


ขั้นตอนการอ่านหนังสือ

  1. ดาวน์โหลด Meb Application ผ่าน App Store หรือ Google Play Store จากนั้นลงทะเบียนการใช้งาน
  2. ค้นหาชื่อหนังสือในร้านหนังสือ และโหลดมาอ่านได้ฟรี
Facebook
Twitter