เชิญชมนิทรรศการ “ใครสร้างคำ คำสร้างใคร” แบบออนไลน์และออนไซต์

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมนิทรรศการ “ใครสร้างคำ คำสร้างใคร” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565

📚เข้าชมนิทรรศการออนไลน์ได้ที่ https://www.cuartculture.chula.ac.th/virtual/kaisrangkam-khamsrangkai/

📚เข้าชมนิทรรศการออนไซต์ ได้ ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 (เปิดให้เข้าชมในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. ปิดบริการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter