สมัครสมาชิก

วิธีการสมัคร

๑. ขอรับใบสมัครที่สำนักงานสมาคมฯ หรือ download ไฟล์ใบสมัครจากหน้าหลักของเว็บไซต์สมาคมฯ แล้วส่งใบสมัครทางโทรสาร ๐-๒๒๕๓-๒๐๕๙ หรือ ที่สำนักงานสมาคมฯ ชั้น M1 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ ส่งไฟล์ใบสมัครทาง E-mail : artsalumnicu@gmail.com

๒. การชำระเงินค่าสมาชิกสามัญตลอดชีพ จำนวน ๕๐๐ บาท สมาชิกสมทบ* (นิสิตปัจจุบัน) ๑๐๐ บาท โดย โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อบัญชี “สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” เลขที่ ๔๐๑-๒-๑๒๙๐๓-๐ แล้วส่งสำเนาใบโอนเงินทางโทรสาร ๐-๒๒๕๓-๒๐๕๙ หรือส่งไฟล์ภาพใบโอนเงินมาทาง E-mail : artsalumnicu@gmail.com หรือ Line : nattamalek2836 หรือ Line : supariya

๓. หากสมัครทางออนไลน์ที่เว็บไซต์สมาคมฯ ควรโอนเงินค่าสมาชิกเข้าบัญชี “สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” และบันทึกภาพใบโอนไว้ก่อน แล้วจึงกรอกใบสมัครออนไลน์ด้านล่างนี้ พร้อมแนบภาพใบโอนเงินท้ายใบสมัคร แล้วจึงกด submit ระบบจะส่งใบสมัครพร้อมภาพใบโอนเงินมายังสมาคมฯ โดยอัตโนมัติ

สมาคมฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินและแจ้งหมายเลขสมาชิกให้ทราบทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในใบสมัคร

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๓-๒๐๕๙, ๐-๒๒๑๘-๔๘๕๘
E-mail : artsalumnicu@gmail.com

*สมาชิกสมทบ เมื่อจบการศึกษา และประสงค์จะเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ กรุณาชำระค่าสมาชิกเพิ่มอีก ๔๐๐ บาท
กรุณากรอกใบสมัครสมาชิกออนไลน์ ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้