สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า
สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร

นับเป็นเวลาเกือบศตวรรษที่พระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันมีคณะอักษรศาสตร์เป็นคณะวิชาเริ่มแรกคณะหนึ่ง แต่นั้นมา คณะอักษรศาสตร์ ... อ่านต่อ

วารสารอักษรสัมพันธ์

ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

ภาพกิจกรรมล่าสุด