100 ปี อักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ปฏิทินกิจกรรม

ธันวาคม 2561

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

กิจกรรมล่าสุด

วันที่ กิจกรรม
๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

งานคืนสู่เหย้าประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ สมาคมฯ ได้จัดงานคีนสู่เหย้าของคณะอักษรศาสตร์ "งานอักษรคืนสู่เหย้า: เก้าสิบเจ็ดปีพี่น้องคล้องใจ" ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ สมาคมนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้น โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน ๕๘ คน

๓ มกราคม ๒๕๕๗

สมาคมนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร

สมาคมนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบาตรเนื่องในงานคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

การบันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ไปบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

พิธีรับมอบเงินบริจาคจากผู้แทน อ.บ. รุ่น ๔๑

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ ได้รับมอบเงินบริจาคจากผู้แทน อ.บ. รุ่น ๔๑ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสมาคมฯ เพื่อคณะอักษรศาสตร์

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

การลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลจุฬาฯ

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการสมาคมฯ และผู้แทนนิสิตเก่ารุ่น อ.บ.รุ่น ๔๑ ได้ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี ณ อาคารอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาฯ

๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

งานอักษราลีลาศ ครั้งที่ ๑๘

สมาคมฯ จัดงานลีลาศการกุศล “อักษราลีลาศ” รายการสังสัรรค์ เพื่อความสุข สนุกสนาน และการพัฒนาบุคลิกภาพของเพื่อนสมาชิก และหารายได้สนับสนุนสาธารณประโยชน์ของสมาคมฯและงานวิชาการของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

การบันทึกเทปเทปโทรทัศน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ไปบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

พิธีมอบรางวัลเรียนดีให้กับอักษรศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕

เมื่อวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สมาคมฯ ได้จัดพิธีมอบรางวัลเรียนดีให้กับอักษรศาสตรบัณฑิตที่ได้คะแนนสูงสุดใน แต่ละสาขาวิชาของคณะอักษรศาสตร์ รวม ๑๓ รางวัล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ อาคารมหาจักรีสิรินธร โดยนางโสภา สุยะนันทน์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานในพิธี

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของสมาคมฯ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ บลูโอว์ ริธึมแอนด์โบว์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม ๑ เพื่อหารายได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมทบทุนอาหารกลางวันนิสิตอักษรศาสตร์ รวมทั้งเพื่อสมทบทุนสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะอักษรศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๕๖

คณะอักษรศาสตร์ได้จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่เมื่อพุธวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สมาคมฯ ได้ส่งนางเยาวภา พัธโนทัย เลขานุการสมาคมฯ และผศ. รัชนีโรจน์ กุลธำรง กรรมการฝ่ายวิชาการเป็นผู้แทนสมาคมฯ ไปกล่าว ต้อนรับและแนะนำสมาคมฯให้กับน้องใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สมาคมนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์และเพื่อให้น้องใหม่ได้รับทราบบทบาทของสมาคมฯ

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

สมาคมฯ ได้รับเชิญจากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกราณ์มหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในขบวนพาเหรดพี่เก่าจุฬาฯในงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๖๙ ในวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

งานคืนสู่เหย้าประจำปี ๒๕๕๖ ฉลองครบรอบ ๙๖ ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สมาคมฯ ได้จัดงานคีนสู่เหย้าฉลองครบรอบ ๙๖ ปี ของคณะอักษรศาสตร์ "๙๖ ปี ธงเทาเราสง่า อักษราสู่อาเซียน" ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธาน มีทั้งนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันมารับเสด็จและร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้สมาคมฯได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันเดียวกันก่อนเริ่มงานคืนสู่เหย้า

๓ มกราคม ๒๕๕๖

วันคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ ครบรอบ ๙๖ ปี

เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมทำบุญตักบาตรและประทับอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จนถึงเวลา ๙.๓๐ น. ในการนี้ นายกสมาคมฯ กรรมการ และที่ปรึกษาสมาคมฯได้มาร่วมในพิธีตักบาตรด้วย

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

กรรมการสมาคมฯ ถวายพระพรที่ศิริราช [ภาพกิจกรรม]

๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

สมาคมฯ ร่วมสนับสนุนการจัดงานสัมมนานานาชาติ
"ความรู้สู่กัน เยอรมัน-ไทย ๑๕๐ ปี" ของสาขาวิชาภาษาเยอรมัน [ภาพกิจกรรม]

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

ละครเวทีเรื่อง Siam Mission รอบพิเศษของสมาคมฯ [ภาพกิจกรรม]

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

อักษราลีลาศ [ภาพกิจกรรม]

๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

งานปริตยาภินันท์ฉลองอายุ 84 ปี ศ.กิติคุณ ไพฑูรย์ พงศะบุตร [ภาพกิจกรรม]