สังคมอักษรศาสตร์

กลับหน้าหลักสังคมอักษรศาสตร์

สาวอักษรฯ ผู้กล้าท้าทายงานวิศวะ- ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ หรือ หนิง (อบ.59) สาวอักษรฯ เอกภาษาอิตาเลียน ที่เกือบจะไปเรียนต่อวรรณคดีอิตาเลียนแล้ว แต่เส้นทางชีวิตก็พลิกผันมาสู่แวดวงการก่อสร้างได้อย่างเนียนๆ…

หลังจากจบปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอิตาเลียน โทอังกฤษ หนิงอยากจะเรียนต่อโทด้านวรรณคดี อิตาเลียนตามความฝัน แต่คำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่นับถือ ได้เปิด มุมมองใหม่ให้เธอ หนิงจึงเลือกเรียนต่อปริญญาโทด้าน Public Policy ซึ่งสอนให้คิดเชิงวิเคราะห์ เป็นระบบและ ใช้ตรรกะเหตุผลในการวิเคราะห์ปัญหาและสรุปข้อมูลได้ อย่างกระชับ ตรงประเด็น โดยมีพื้นฐานจากการเรียนอักษรฯมาช่วยเสริม

เมื่อจบปริญญาโทแล้ว หนิงกลับมาทำงานที่ World Bank สั่งสมประสบการณ์สักพัก จึงไปต่อปริญญาเอกด้าน Public Management ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทางเดินสาย ผู้บริหารของเธอ

หนิงเคยถามคุณพ่อว่า “ไม่ได้เป็นวิศวกร จะมาทำงานในบริษัทก่อสร้าง เป็นการ Put the Right Man to the Right Job แล้วหรือ? คุณพ่อบอกว่า ใช่... เพราะงานที่ต้องทำคือ การบริหารคนและบริหารจัดการงาน ไม่ได้ ให้มาก่อสร้าง...” แม้ว่าการที่ต้องข้ามสายการเรียนมา บริหารกิจการด้านวิศวกรรม ถือเป็นสิ่งที่ “ยากมาก” สำหรับ เธอ แต่ด้วยความพยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ในสิ่งใหม่ๆ ก็ทำให้เธอผ่านพ้นเรื่องยากๆ มาได้

“ความรู้ด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างที่เราไม่มี พื้นฐาน แต่เป็นหัวใจของธุรกิจของเรา เราจึงจำเป็นต้องหาความรู้จากการถามคำถาม ขอข้อมูล เข้าประชุม คลุกคลีกับคนที่รู้จริง ทำงานเป็นทีมกับพี่ๆ เพื่อนๆ ร่วมงานที่ชำนาญ ในแต่ละด้าน ต้องสร้างความเข้าใจในเนื้อหางานของเราให้ได้”

และที่สำคัญ ด้วย Communication Skill ที่ได้ จากการเรียนอักษรศาสตร์ ทำให้เธอสามารถสื่อสาร กับคนต่างสาขาอาชีพในองค์กรได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ พื้นฐานทางภาษายังช่วยให้การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ในสิ่งที่ไม่คุ้นเคย ไม่ยากจนเกินไป

ปรัชญาการทำงานของสาวอักษรฯ ผู้ข้ามห้วยมาสู่งานวิศวกรรมที่ทำให้เธอสู้กับความท้าทายต่างๆ มาได้ถึงวันนี้ เกือบ 15 ปีแล้ว ในการเป็นผู้บริหารขององค์กร คือ

“อย่างแรกเลยคือต้องมีความรักและเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ มองว่างานของบริษัทฯ เป็นการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ สร้างความเจริญก้าวหน้าของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศ จึงรู้สึกว่างานนี้ เป็น passion เป็นความสนุก ท้าทาย และเป็นธุรกิจที่เรา เชื่อมั่นว่าดี

“ประการต่อมาคือ ต้องมีการทุ่มเททำงานอย่าง สุดความสามารถ หาความรู้และศึกษาสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยเรียน ไม่เคยมีประสบการณ์

“การทำงานเป็นทีม เป็นปรัชญาอีกข้อหนึ่งที่จะนำพาให้ งานประสบความสำเร็จได้ การเป็นผู้บริหารต้องทำให้คน พร้อมที่จะทำงานร่วมกัน และดึงความสามารถของแต่ละคนออกมาใช้ให้ได้อย่างเต็มที่

“และสุดท้ายคือ ความอดทนและเสียสละ ในฐานะเป็นผู้นำ จะต้องยอมเหนื่อยเพื่อที่จะนำพาองค์กรให้เดินหน้าไป ต้องรู้จักงานทุกอย่าง สามารถทำได้แม้แต่งานเล็กน้อยที่คนอื่นอาจมองว่าไม่สำคัญ

“นอกจากนี้ ความที่เป็นผู้หญิงยังสามารถช่วยให้งาน ที่ยาก ปัญหาที่ยุ่ง หรือการประชุมที่เครียดมีความ ผ่อนคลายไม่หนักหนาจนเกินไป

ก่อนจบการสนทนา ดร.สุภามาส ฝากข้อคิดไว้ให้น้องๆ อักษรฯ รุ่นหลังว่า “หากอยากจะเรียนอะไร สนใจสิ่งไหน สิ่งใด ที่ทำแล้วมีความสุข ให้เรียนไป ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีงานหรือไม่ใช่สายงานที่ตลาดต้องการ เพราะหากเราทำในสิ่งที่ถนัด มีความสุขกับสิ่งที่เรียนและเลือกทำแล้ว หนทางก็จะมีมาเอง ขอให้เชื่อมั่นในตนเอง เข้าใจใช้จุดแข็งของตนเองและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ เวลาของการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ 4 ปีในมหาวิทยาลัย แต่เป็นตลอดชีวิต ส่วนเวลาในคณะอักษรศาสตร์นั้น ขอให้ใช้ให้เต็มที่ เพราะนอกจากให้พื้นฐานด้านภาษา และการสื่อสาร ที่ดีแล้ว ยังสร้างมิติที่ลุ่มลึกรอบด้านให้กับชีวิตเราด้วย”