สังคมอักษรศาสตร์

กลับหน้าหลักสังคมอักษรศาสตร์

ทูตอักษร

เดือน มกราคม 2564 สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าอักษรศาสตร์ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูต รวม 3 ท่าน คือ

  1. นางชนิดา กมลนาวิน (อ.บ.48) เอกอัครราชทูต
    สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี
  2. น.ส.กานติมน รักษาเกียรติ (อ.บ.55) เอกอัครราชทูต
    สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์
  3. น.ส.ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ (อ.บ.55) เอกอัครราชทูต
    สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา