พื้นที่ป่ากับผัสสารมณ์ในวรรณคดีลาว

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดโครงการบรรยายพิเศษอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 2 เรื่อง “พื้นที่ป่ากับผัสสารมณ์ในวรรณคดีลาว” ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข เป็นวิทยากรบรรยาย ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย  แรงผลสัมฤทธิ์

คลิกเพื่อรับชมคลิปการบรรยาย หรือ
คลิกเพื่ออ่านสรุปเนื้อหาการบรรยาย

Facebook
Twitter