Tag: วิทยานิพนธ์

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยานิพนธ์เรื่อง “เรื่องเล่าความทรงจำเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิในประเทศไทย: การศึกษาปริจเฉทเรื่องเล่าและอารมณ์ขัน