จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 9 วันที่ 2 ตุลาคม 2562

Devalai E-Newsletter Year 11, No. 9: 2 October 2019

มีข่าวกิจกรรมอาทิ

พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
งานอำลาตำแหน่งผู้บริหารคณะ
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
การอภิปรายเรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้กับตุ๊กตาทหารม้าดินเผา”

ดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับ pdf ได้ที่

http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai10_27.pdf

——————————————————————-

อ่านจดหมายข่าวเทวาลัยฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/dhevalai/

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ tipnipa.prarts@gmail.com