โครงการระดมเงินบริจาค “พี่ช่วยน้อง”

โครงการระดมเงินบริจาค “พี่ช่วยน้อง” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสืออักษราฉายาลักษณ์

หนังสืออักษราฉายาลักษณ์

ประกาศผลการเข้าสังกัดวิชาเอก-โท ของนิสิตเลขประจำตัว 614 xxxxx 22 ประจำปีการศึกษา 2562

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดประกาศผลการเข้าสังกัดวิชาเอก-โท ของนิสิตเลขประจำตัว 614 xxxxx 22 ประจำปีการศึกษา 2562

จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 

จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 Devalai E-Newsletter Year 11, No. 7: 1 August 2019 มีข่าวกิจกรรมอาทิ ผู้บริหารและบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ลงนามถวายพระพรชัยมงคล อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจำปีการศึกษา 2561 “พี่ช่วยน้อง” โครงการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือนิสิตคณะอักษรศาสตร์ การบรรยายพิเศษเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ “สืบสานแบบแผนภาษา พัฒนามาตรฐานความรู้” งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คนอักษร: ผศ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา ฯลฯ ดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับ pdf ได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai10_25.pdf ——————————————————————- อ่านจดหมายข่าวเทวาลัยฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/dhevalai/ ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ tipnipa.prarts@gmail.com

ข่าวคณะอักษรศาสตร์จาก Facebook

Facebook Pagelike Widget