โครงการระดมเงินบริจาค “พี่ช่วยน้อง”

โครงการระดมเงินบริจาค “พี่ช่วยน้อง” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสืออักษราฉายาลักษณ์

หนังสืออักษราฉายาลักษณ์

ประกาศผลการเข้าสังกัดวิชาเอก-โท ของนิสิตเลขประจำตัว 614 xxxxx 22 ประจำปีการศึกษา 2562

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดประกาศผลการเข้าสังกัดวิชาเอก-โท ของนิสิตเลขประจำตัว 614 xxxxx 22 ประจำปีการศึกษา 2562

จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 9 วันที่ 2 ตุลาคม 2562 

จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 9 วันที่ 2 ตุลาคม 2562 Devalai E-Newsletter Year 11, No. 9: 2 October 2019 มีข่าวกิจกรรมอาทิ พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว งานอำลาตำแหน่งผู้บริหารคณะ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร การอภิปรายเรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้กับตุ๊กตาทหารม้าดินเผา” ดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับ pdf ได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai10_27.pdf ——————————————————————- อ่านจดหมายข่าวเทวาลัยฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/dhevalai/ ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ tipnipa.prarts@gmail.com

ข่าวคณะอักษรศาสตร์จาก Facebook

Facebook Pagelike Widget