ภาพกิจกรรมการเสวนาของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และฝ่ายวิชาการ เรื่อง “อนาคตของหนังสือ เรามาถึงจุด จุดฟุลสต๊อบแล้ว หรือเพียงจุดมืด สู่จุดสว่างอันรุ่งโรจน์” (วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-18.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร)

« 1 of 2 »