เนื่องจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสจะเดินทางมาปาฐกถา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 15.15-16.15 น. จึงขอเรียนเชิญให้ผู้ที่สนใจจะเข้าฟังปาฐกถาในหอประชุมลงทะเบียนในแบบลงชื่อแสดงความจำนงในลิงก์ด้านล่างนี้ โควต้าที่คณะได้รับมามีจำนวนจำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์ในการกระจายให้กลุ่มต่างๆ คือ คณาจารย์และบุคลากร นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อความหลากหลายและเป็นการกระจายโอกาส หากมีคนลงทะเบียนมาเกินโควต้า จะขออนุญาตใช้การสุ่มเลือก ขอบคุณมากครับ แบบลงทะเบียนนี้จะปิดวันที่ 23 ตุลาคมนี้ เวลา 16.00 น. นะครับ
[ในกรณีที่เป็นอาจารย์และเป็นศิษย์เก่า ขอให้เลือกลงทะเบียนในประเภทอาจารย์นะครับ]
https://forms.gle/zsDcimn3dQkGfW8y8