ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ


เว็บไซต์คลังความรู้ ภาควิชาภาษาไทย รวบรวมผลงานทั้งหมดของภาควิชา แบ่งเป็น 4 หมวดหมู่ใหญ่ๆ ได้แก่
ผลงานวิชาการ/วิจัย สื่อสารงานวิจัย ผลงานนิสิต และวิทยานิพนธ์

Generic selectors
เกี่ยวข้องที่สุด
เฉพาะหัวเรื่อง
เฉพาะเนื้อหา
Post Type Selectors

คุณสามารถเลือกอ่านเนื้อหาตามแท็ก (#)  ข้ามไปดูแท็กทั้งหมด

ผลงานล่าสุด

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยานิพนธ์เรื่อง “เรื่องเล่าความทรงจำเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิในประเทศไทย: การศึกษาปริจเฉทเรื่องเล่าและอารมณ์ขัน

แท็กทั้งหมด