จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 18 วันที่ 28 ธันวาคม 2561
Devalai E-Newsletter Year 10, No. 18: 28 December 2018
มีข่าวกิจกรรม อาทิ

  • วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
  • วีดิทัศน์ “สู่ศตวรรษที่ 2”
  • บัตรอวยพรและแฟ้มลายดอกไม้ในสวนอักษร
  • การสอบคัดเลือกผู้แทนภูมิศาสตร์โอลิมปิก
  • อักษราวิชาการ

ดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับ pdf ได้ที่
http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai10_18.pdf

อ่านจดหมายข่าวเทวาลัยฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/dhevalai/

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ tipnipa.prarts@gmail.com