การประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษาไทย
เนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“มณีปัญญา-วิชญมาลา หนึ่งศตวรรษภาควิชาภาษาไทย”
วันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

13925418_904302796364011_6123946184500133193_n