จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 14 วันที่ 24 สิงหาคม 2561
Devalai E-Newsletter Year 10, No.14: 24 August 2018

– คณบดีได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
– ข่าวงานเสวนาถ้ำหลวง
– ฅนอักษรฯ: อาจารย์นิภาพร ตั้งต่อฤทธิ์

ดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับ pdf ได้ที่
http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai10_14.pdf

——————————————————————-

อ่านจดหมายข่าวเทวาลัยฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/dhevalai/

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ tipnipa.prarts@gmail.com