จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 15 วันที่ 28 กันยายน 2561
Devalai E-Newsletter Year 10, No. 15: 28 September 2018

มีข่าวกิจกรรม อาทิ
– พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
– พิธีไหว้ครูของนิสิตคณะอักษรศาสตร์
– พิธีแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ
– ปาฐกถา BALAC Talk ครั้งที่ 4
– สัมมนาเรื่อง “Critical Thinking Skills: Decision Analysis and Potential Problem Analysis”
– สัมมนาเรื่อง “วิกฤตอุดมศึกษา: ทางรอดอักษรศาสตร์”
-โครงการประชุมเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย ครั้งที่ 5
– การประชุมวิชาการนานาชาติด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย
– โครงการอบรมหลักสูตรวัฒนธรรมไทยระยะสั้นสำหรับนักศึกษาจาก University of Tokyo
– งานศึกษารมภ์ ประจำปีการศึกษา 2561
– เทศกาลเกาหลี ครั้งที่ 8
– การอบรมเรื่อง “ศิลปะแห่งการเป็นพนักงานขาย” และ “ศิลปะการแสดงเพื่อการสื่อสาร”
– BALAC Welcomes BALAC11 Freshmen
– บทความพิเศษ “บันทึกประสบการณ์ต่างแดนของนิสิตเอกภาษาอังกฤษในประเทศโปแลนด์”

ดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับ pdf ได้ที่
http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai10_15.pdf

——————————————————————-

อ่านจดหมายข่าวเทวาลัยฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/dhevalai/

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ tipnipa.prarts@gmail.com