จดหมายข่าวเทวาลัย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 11 วันที่ 29 พฤษภาคม 2559
Devalai bilingual E-Newsletter (Year 8, No. 10: 14 May 2016)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านจดหมายข่าวออนไลน์

[swf src=”http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Magazine8.swf” height=”900″ width=”1200″][/swf]

สามารถดาวน์โหลดฉบับ pdf ได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai8_11.pdf