จดหมายข่าวเทวาลัย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 22 วันที่ 30 ตุลาคม 2559
Devalai bilingual E-Newsletter (Year 8, No. 22: 30 October 2016)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านจดหมายข่าวออนไลน์

[swf src=”http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/devalai8_22.swf” height=”900″ width=”1200″][/swf]

สามารถดาวน์โหลดฉบับ pdf ได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai8_22.pdf