จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 วันที่ 2 กันยายน 2560
Devalai bilingual E-Newsletter (Year 9, No. 17: 2 September 2017)

คอลัมน์ประจำฉบับ
1. ถุงผ้าแคนวาสร้อยปีอักษรศาสตร์
2. ARTIS@BANGKOK 2017 “Translatorship” Advancing Research in Translation and Interpreting Studies
3. ฅนอักษรฯ: คุณเกตุธิดา ใจหวัง

ดาวน์โหลดฉบับ pdf ได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai9_17.pdf