จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒๑ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


คอลัมน์ประจำฉบับ
– ปาฐกถาพิเศษชุด อักษราภิวัตน์ หัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับสังคมไทย: มุมมองทางประวัติศาสตร์” โดย ศ.กิตติคุณ ดร. ปิยนาถ บุนนาค
– ขวงฉี: ฝันนี้มี “เธอ”
– เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นชมละครเวที “สงคราม ภาพวาด ผู้คน ฯลฯ” (Bangkok Notes) รอบปฐมทัศน์
– ฅนอักษรฯ: คุณสุรีพร เอมโอช