จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 วันที่ 6 พฤษภาคม 2560
Devalai bilingual E-Newsletter (Year 9, No. 9: 6 May 2017)

คอลัมน์ประจำฉบับ:
– พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่อดีตคณบดีและคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีรดน้ำสงกรานต์แด่อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์
– พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
– บันทึกและประมวลภาพงานปาฐกถาพิเศษชุด “อักษราภิวัตน์” หัวข้อ “จากภาควิชาภูมิศาสตร์สู่ภูมิศาสตร์โอลิมปิก” โดยรศ.ผ่องศรี จั่นห้าว
– ฅนอักษรฯ: อลิษา ลิ้มไพบูลย์ (เฌอแตม)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านจดหมายข่าวออนไลน์

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่
http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai9_9.pdf