ภาพกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ การอบรมหัวข้อ “การใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ” โดย รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00-12.00 น.)

[Best_Wordpress_Gallery id=”22″ gal_title=”การใช้โปรแกรม R”]