ติดต่อ

          จดหมายข่าวเทวาลัยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในคณะอักษรศาสตร์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบุคลากรภายในคณะ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจกิจกรรมของคณะอักษรศาสตร์ ทั้งนี้ สามารถอ่านข่าวย้อนหลังได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/devalai และสามารถส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ tipnipa.prarts@gmail.com