• ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมีนาคม 2563

  รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมีนาคม 2563 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 – 7.55 น. 1. 7 มีนาคม 2563 เรื่อง “ความโกรธกับความยุติธรรมทางสังคม” โดย อ.ดร. ทิพพาพันธุ์ เชื้อสวัสดิ์ 2. 14 มีนาคม 2563 เรื่อง “Beyond Hill and River เหนือภูเขาและแม่น้ำยังมีนิทานการแสดงและเสียงเพลง…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์,  ข่าววิจัย/บริการวิชาการ

  พอดแคสต์ /iz/: information is all around ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพอดแคสต์ /iz/: information is all around ช่องทางใหม่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีและสังคมดิจิทัล การอ่าน วรรณกรรม และความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ท่านสามารถรับฟัง /iz/: information is all around ได้จากหลายช่องทาง ได้แก่ – anchor.fm– Spotify (https://open.spotify.com/show/5T1b2sE3It79Ghyeo5KuGw)– Breaker (https://www.breaker.audio/slash-iz-slash-information-is-all-around)– Radiopublic(https://radiopublic.com/iz-information-is-all-around-6v0yQl)

 • งานพิธีการ

  วันคล้ายวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

  ชโย ชโย สถานสิกขะถ้วน ร้อยสาม ยอยศสง่าพระนาม แจ่มจ้า “จุฬาลงกรณ์” สยาม อินทรราช เลอพ่อ พระมงกุฎเกล้าเผ้าหล้า ประดิษฐไว้เป็นเฉลิมฯ เผดิมเดชนำชาติก้าว ไกลเดินทันโลกอารยะเจริญ รุดหน้า นิสสิตแซ่สรรเสริญ บังคมบาท พระเฮย สืบพระราชปณิธานกล้า กว่าฟ้าดินกษัยฯ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาส ๑๐๓ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ผู้ประพันธ์ ภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์,  หนังสือใหม่

  หนังสือใหม่ของหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ในวาระ ๑๐๓ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  หอพระไตรปิฎกนานาชาติได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มใหม่ ชื่อว่า “เกียรติภูมิจุฬาฯ : ๔๐ ปีแรกแห่งการวางรากฐานอุดมศึกษาที่พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ไว้ในแผ่นดิน”เนื่องในวาระ ๑๐๓ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หนังสือนี้เป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นต้นแบบการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสาขาวิชา คณะ สถาบัน และมหาวิทยาลัย ที่เจริญทั้งศาสตร์ (ความรู้แต่ละด้าน) และ ศิลป์ (คุณธรรมที่ขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างสรรค์ความรู้เพื่อสังคม) มีข้อมูลหายากจำนวนมาก อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เราได้รู้รากเหง้าความเป็นมาของเรา ความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิจะทำให้เรามีกำลังใจและกำลังสติปัญญาร่วมพัฒนาสถาบันแห่งนี้ให้เป็น “หลักเฉลิมพระนคร” เป็นหลักความรู้ หลักความคิด และหลักความประพฤติให้แก่สังคมไทยและสังคมโลกตราบตลอดไป ผู้สนใจสามารถซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ ทั้งที่ร้านและทางออนไลน์http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9786164074989

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  ขอระงับโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ

  ** ประกาศ ** ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการณ์การแพร่เชื้อระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในประเทศไทย โครงการบริการวิชาการของคณะอักษรศาสตร์เป็นการเปิดให้บริการวิชาการแก่ผู้เรียนที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งการทราบความเคลื่อนไหวหรือการติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบุคคลอื่นๆ สามารถทำได้ยาก ทำให้มีความเสี่ยงที่จะมีการแพร่เชื้อเกิดขึ้นในชั้นเรียนได้ ดังนั้น ในสภาวการณ์อันน่าเป็นกังวลและต้องได้รับการควบคุมเข้มงวดเป็นพิเศษนี้ ศูนย์บริการวิชาการตระหนักถึงความปลอดภัยของทั้งตัวผู้สอนและผู้เรียน จึงขอระงับการให้บริการวิชาการในชั้นเรียนแก่บุคคลภายนอกตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือกลับมาเป็นปกติ สำหรับชั้นเรียนที่สามารถปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ได้ จะเริ่มดำเนินการสอนต่อทางออนไลน์เมื่อพร้อม ส่วนชั้นเรียนที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้จะดำเนินการต่อหลังเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ขอให้ผู้เรียนทุกท่านติดตามประกาศจากศูนย์บริการวิชาการต่อไป…

 • ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์,  หนังสือใหม่

  หนังสือรวมบทละครของ Henrik Ibsen

  หนังสือรวมบทละครของ Henrik Ibsen แปลและเรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์นพมาส แววหงส์ ได้จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้วในโครงการผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ในวโรกาสเฉลิมฉลอง 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หนังสือชุดนี้ไม่จัดจำหน่าย แต่มอบให้ฟรีแก่สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ห้องสมุดทุกแห่งที่สนใจ สามารถกรอกแบบฟอร์มและขอรับได้ที่ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 022184802 ในเวลาราชการรีบหน่อยนะคะ หนังสือมีจำนวนจำกัดค่ะ ***ขออภัยที่ไม่สามารถแจกจ่ายให้บุคคลทั่วไปได้ เพราะหนังสือจัดพิมพ์จำนวนจำกัดค่ะ

 • ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม,  ใคร ทำอะไร ที่ไหน

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการ “วิชชาแห่งบูรพา: พระศรีอารยเมตไตรย-พระโพธิสัตว์ไมเตรยะ”

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นวิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการ “วิชชาแห่งบูรพา: พระศรีอารยเมตไตรย-พระโพธิสัตว์ไมเตรยะ” ในหัวข้อการเสวนาเรื่อง “พระศรีอารยเมตไตรย-พระโพธิสัตว์ไมเตรยะ: จากต่างแดนสู่สุวรรณภูมิ” ร่วมกับ ดร. อมรา ศรีสุชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี กรมศิลปากร และคุณเดชา สุดสวาท ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ดำเนินการเสวนา โดย คุณศุภวรรณ นงนุช ภัณฑารักษ์ชำนาญการ…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  สัมมนาบัณฑิตศึกษา “นาวาบแห่งคาร์นาตัก (ค.ศ.1749-1795): การต่อสู้ของผู้นำพื้นเมืองอินเดียในช่วงเปลี่ยนผ่านจากจักรวรรดิโมกุลสู่อาณานิคมอังกฤษ”

  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเข้าฟังสัมมนาบัณฑิตศึกษา (ครั้งสุดท้ายประจำภาคการศึกษาปลาย 2562) ในหัวข้อ “นาวาบแห่งคาร์นาตัก (ค.ศ.1749-1795): การต่อสู้ของผู้นำพื้นเมืองอินเดียในช่วงเปลี่ยนผ่านจากจักรวรรดิโมกุลสู่อาณานิคมอังกฤษ” โดย อ.ดร. พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ – ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น.ณ ห้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ***ไม่มีลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีการถ่ายทอดสด*** ***ขอความร่วมมือให้ผู้ที่เข้าร่วมฟังสัมมนาสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัย***

 • กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  ภริยาท่านเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทยแบ่งปันประสบการณ์การสอนภาษาต่างประเทศและเทคนิคการใช้เกมส์ในการสอนภาษาสเปน

  เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา คุณXimena Ríos ภริยาท่านเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์การสอนภาษาต่างประเทศและเทคนิคการใช้เกมส์ในการสอนภาษาสเปน ให้กับนิสิตในรายวิชาภาษาสเปนในฐานะภาษาต่างประเทศ นิสิตได้ร่วมเล่นเกมส์ต่างๆอยากสนุกสนาน อีกทั้งยังได้แนวคิดใหม่ๆที่สามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนของตนได้ El pasado lunes 9 de marzo la Sra.Ximena Ríos, esposa del Embajador del Perú y también profesora de español, dio un taller a…