กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

“วิดีโอย้อนหลัง Russian Chula Talks Давайте поговорим Ep. 9 “

Russian Chula Talks
Давайте поговорим
Ep. 9 ร่วมพูดคุยกับคุณศุภชัย ไชยกันทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท พรอดดิจี แลนด์ จำกัด
ในหัวข้อ “ธุรกิจการส่งออกผลไม้ไทยไปรัสเซีย”

คลิกที่นี่เพื่อชม