• ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

  รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 – 7.55 น. 1. 2 พฤษภาคม 2563 เรื่อง “เรื่องราวของรัฐ ฉู่ (ตอนที่ 1)” โดย อ.ดร.พิชญา วิภาวีนุกูล 2. 9 พฤษภาคม 2563 เรื่อง “เรื่องราวของรัฐ ฉู่ (ตอนที่…

 • ใคร ทำอะไร ที่ไหน

  ใคร ทำอะไร ที่ไหน – เดือนพฤษภาคม 2563

  อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยของโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยเพื่อถอดบทเรียนองค์ความรู้การสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคิรทรวิโรฒ เป็นหัวหน้าคณะผู้วิจัย โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบและกระบวนการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุวิถีพุทธอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายจังหวัดเชียงราย” อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  กิจกรรม LIS Journal Club พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ “Creating Augmented and Virtual Reality Applications: Current Practices, Challenges, and Opportunities”

  ?#JournalClub ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม LIS Journal Club ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่านทาง Zoom เพื่อร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ “Creating Augmented and Virtual Reality Applications: Current Practices, Challenges, and Opportunities” เขียนโดย Ashtari, Bunt, McGrenere, Nebeling,…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  กิจกรรม “Series ละครอักษรฯ on Screen” ละครเวทีเรื่อง “นางร้ายในลงกา (Bitches of Lanka): The New Episode”

  กิจกรรม “Series ละครอักษรฯ on Screen” ในสัปดาห์นี้พบกับละครเวทีเรื่องที่ 5 คือละครเวทีเรื่อง “นางร้ายในลงกา (Bitches of Lanka): The New Episode” ท่านสามารถรับชมได้ ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผ่านทาง Youtube : Department of Dramatic Arts, Chulalongkorn University ตามลิงค์นี้ได้เลยค่ะ…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  การเสวนาพิเศษทางออนไลน์ ซีรีย์ “มีเรื่องมาเล่า” เรื่อง “ที่มาของชื่อราวณะ”

  เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ จึงเปลี่ยนการจัดโครงการเสวนาภารตวิทยา จากรูปแบบ การเสวนาแบบพบปะกัน เป็น การเสวนาพิเศษทางออนไลน์แทน ในซีรีย์ “มีเรื่องมาเล่า” ครั้งแรก ประเดิมด้วยเรื่อง ที่มาของชื่อราวณะ มาฟังเรื่องเล่า เกี่ยวกับราวณะในรามายณะของวาลมีกิ รามายณะของเชน และในรามเกียรติ์ไทย นอกจากที่มาของชื่อแล้ว ยังมีเรื่องเล่าสนุกๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลายเรื่อง ห้ามพลาด ติดตามง่ายๆ เราไลฟ์สด ผ่านทางเฟซบุ๊ก เพจของสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ที่นี่ ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00-20.00 น. โดยประมาณ…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  ภาควิชาภาษาศาสตร์ เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนในรายวิชา

  ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่ภาควิชาเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รูปแบบผสมผสานระหว่างการเรียนเนื้อหาออนไลน์กับการฝึกวิเคราะห์และอภิปรายในห้องเรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และนโยบายของมหาวิทยาลัย) ผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมเรียนสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/LingCU2020 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/ling/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ linguistics@chula.ac.thดูตารางสอนได้ที่ https://www.facebook.com/1461679257447910/posts/2680605435555280/?d=n

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  Dramaturg- Drama Talk Ep.6 พูดคุยกับคณาจารย์ประจำหลักสูตร

  ครั้งแรกกับการรวมตัวกันของคณาจารย์ประจำหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร! Dramaturg – Drama Talk Ep. นี้บอกเลยว่าพีคมาก ? ไม่ว่าคุณคือใคร อยากรู้เรื่องอะไร มาตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับศิลปการละคร เริ่มกันที่ 4 สาขาแรก ได้แก่ การกำกับการแสดง การแสดง เขียนบท และบูรณาการข้ามศาสตร์ทางศิลปะการละคร ร่วมพูดคุยกับครูอุ๋ย – ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุงครูเฟียต – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพ็ชรครูหนิง – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันพัสสา ธูปเทียนครูบัว –…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  “เปิดรับสมัคร ” “โครงการอบรมภาษาเกาหลี สำหรับบุคคลทั่วไป (รอบกลางปี 2563)” “ในรูปแบบออนไลน์”

  นับถอยหลัง 5 วันสุดท้าย!! ใครยังไม่สมัคร ต้องรีบแล้วนะคะ กักตัวอยู่บ้านก็เรียนภาษาเกาหลีได้ “โครงการอบรมภาษาเกาหลี สำหรับบุคคลทั่วไป (รอบกลางปี 2563)” ในรูปแบบออนไลน์ มีให้เลือกตั้งแต่วิชาภาษาเกาหลี ระดับต้น 1-4 และระดับกลาง 2 วันธรรมดา เริ่มเรียน 16 มิถุนายน 2563 วันเสาร์ เริ่มเรียน 20 มิถุนายน 2563 พิเศษสุด ค่าลงทะเบียนเพียงคอร์สละ 3,000 บาท (จากราคาปกติ 4,500 บาท)…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  #LanguageAndCulture ep. 5 เราชวนทุกท่านมา “แกะรอย “การเดินทาง” ของพืชลาตินอเมริกาสู่ครัวไทย”

  #LanguageAndCulture ep. 5 เราชวนทุกท่านมา “แกะรอย “การเดินทาง” ของพืชลาตินอเมริกาสู่ครัวไทย” ??? อาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 63 เวลาบ่าย 2 โมงตรง ลาตินอเมริกาและไทยอาจไม่ได้อยู่ “ห่างไกล” กันอย่างที่เราเคยคิด…รู้หรือไม่ว่าพืชจากภูมิภาคนี้ได้ “เดินทาง” มาถึงสยามตั้งแต่เมื่อหลายศตวรรษก่อน มีการนำมาปลูกและบริโภคกันอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของอาหารประจำชาติ จึงทำให้เข้าใจกันว่านี่คือพืชท้องถิ่นของเราเอง ขอเชิญร่วมแกะรอย “การเดินทาง” ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกของพืชเหล่านี้ผ่านมุมมองบูรณาการทั้งด้านวัฒนธรรมศึกษา ประวัติศาสตร์ไปจนถึงภาษาศาสตร์ กับรศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปนและผู้อำนวยการศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจร่วมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ QR…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  Lang-Tech Virtual Open House แนะนำวิชาเอกเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ

  แนะนำวิชาเอกเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ (Language and Information Technology) หรือ แลงเทค (LANG TECH) วิชาเอกใหม่ของคณะอักษรศาสตร์ LANG TECH คือการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาภาษาในเชิงภาษาศาสตร์และการจัดการสารสนเทศ สิ่งที่เรียนอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ, Speech Recognition, Google Translate จนถึง Siri ชวนทุกคนมาหาคำตอบกันที่ ‘Lang-Tech Virtual Open House’ เปิดบ้านคุยกับ อาจารย์ ดร.อรรถพล (อ.พี่เต้) และรุ่นพี่เอกแลงเทครุ่นที่…