• กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  Workshop อาหารโคลอมเบีย

  Workshop อาหารโคลอมเบีย วันที่ 31 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก จัด workshop อาหารโคลอมเบีย โดยมีวิทยากร คือ เชฟ Alejandro Cuellar เจ้าของร้านอาหารหลายแห่งในประเทศโคลอมเบีย ซึ่งเดินทางมาประเทศไทยในโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมโคลอมเบียผ่านอาหาร เชฟ Alejandro Cuellar บรรยายเป็นภาษาสเปน เล่าถึงเรื่องราวอาหารในแต่ละท้องถิ่นที่สะท้อนประวัติศาสตร์ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภูมิประเทศและภูมิอากาศของโคลอมเบีย อีกทั้งสาธิตการทำ “Ceviche de camarones” (ยำกุ้ง) ซึ่ง ceviche เป็นอาหารที่พบได้ในพื้นที่หลายแห่ง…

 • ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  งานเปิดตัวคู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2 และจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครู รอบที่ 1

  วันที่ 31 ตุลาคม 2562 อาจารย์สุภาพร บุญรุ่งและอาจารย์ธเนศ สายจิตบริสุทธิ์ ได้รับเชิญร่วมงานเปิดตัวคู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2 และจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครู รอบที่ 1 ในจังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับมอบหมายให้จัดทำ “คู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2” และ “แบบฝึกหัดคู่มือครูเล่ม 1-2” นี้ จากศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี โดยเป็นหัวหน้าโครงการฝ่ายไทย และมีอาจารย์อิสริยา พาที อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลีร่วมเป็นผู้จัดทำในครั้งนี้ด้วย

 • กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  เสวนาภาษาพฤกษาลาตินอเมริกา-ไทย

                 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก จัด “เสวนาภาษาพฤกษาลาตินอเมริกา-ไทย” โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์ธง ฐิติพงษ์ ด้วงคง นักวิชาการ Latinamericanista ผู้ชื่นชอบการศึกษาเรื่องพืชเป็นชีวิตจิตใจ มาเล่าเรื่องราวการเดินทางของพืชจากลาตินอเมริกาข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกสู่ยุโรป และข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย งานเสวนานี้เปิดมุมมองการเดินทางของพืชพันธุ์จำนวนมากสู่เอเชียตั้งแต่ยุคอาณานิคมและผ่านกระบวนการ localization จนมีชื่อใหม่เป็นภาษาไทย ทำให้ประชาชนไทยคิดว่าเป็นพืชท้องถิ่นของไทย พืชเหล่านี้กลายเป็นองค์ประกอบของอาหารจานใหม่ในเอเชียที่มีวิธีการปรุงแตกต่างไปจากเดิม พืชผักที่เป็นส่วนประกอบใน “ส้มตำ”…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  วิทยากรพิเศษในรายวิชาภาษารัสเซีย 5

  วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร้เชิญชาวรัสเซีย คุณ Евгений Горбунов ที่เคยเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัย Дальневосточный Федеральный Университет เมือง Владивосток เป็นแขกรับเชิญพิเศษในวิชาภาษารัสเซีย 5 มาเล่าถึงแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาต่างประเทศและการเรียนที่ประเทศรัสเซีย รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานโดยใช้ภาษาไทยและภาษารัสเซีย และแนะนำนิสิตในเรื่องต่าง ๆ

 • ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  งานเปิดตัวหนังสือ “ธิรุกกุรัล: สร้อยมุกแห่งแรงบันดาลใจ”

               ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “ธิรุกกุรัล: สร้อยมุกแห่งแรงบันดาลใจ” ฉบับแปลเป็นภาษาไทยเล่มแรก ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จามจุรีสแควร์ ชั้น 4 โดยอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในงานเปิดตัวหนังสือครั้งนี้ พร้อมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น ๆ ได้แก่…