ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันพัสสา ธูปเทียน ได้รับ ‘รางวัลคึกฤทธิ์’

ขอแสดงความยินดีแก่ ครูหนิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันพัสสา ธูปเทียน อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละครและประธานหลักสูตรมหาบัณฑิตศิลปการละคร ในโอกาสที่ได้รับ ‘รางวัลคึกฤทธิ์’ สาขาศิลปะการแสดงประจำปี 2563