• กิจกรรมนิสิต,  ภาพข่าวกิจกรรม

    จากเอเอฟเอสสู่รั้วอักษรฯ

    วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเอเอฟเอส ประเทศไทย จัดกิจกรรม “จากเอเอฟเอสสู่รั้วอักษรฯ” ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร กิจกรรมนี้เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของพี่ๆ ที่เคยไปแลกเปลี่ยนในประเทศที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการและเป็นศิษย์เก่าของสาขาวิชาภาษาสเปน ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ประทับใจตอนไปแลกเปลี่ยน การศึกษาต่อยอดด้านภาษาสเปนและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วรรณคดีของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปนที่อักษรฯ โอกาสในการฝึกงานในหน่วยงานรัฐ-เอกชนและการไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศสเปนช่วงปี 2 และ 3 รวมถึงการทำงานทั้งงานอิสระอย่างงานแปล-ล่าม และงานประจำในสำนักข่าว EFE ของสเปนและสถานทูตต่างๆ วิทยากรได้แก่ -คุณนวมินทร์ ประภากมล (AFS เม็กซิโก ปัจจุบันทำงานที่สถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโก)…