จดหมายข่าวเทวาลัยปีที่ 10 ฉบับที่ 9 วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
Devalai E-Newsletter Year 10, No.9: 5 May 2018

  • นิสิตคณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2561
  • ฅนอักษรฯ: คุณปาณิศา ไตรภพ
  • พิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านการศึกษาแก่นิสิต คณะอักษรศาสตร์
  • ภาพกิจกรรม งานสงกรานต์ 2561 101 ปีอักษรศาสตร์

หรือดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับ pdf ได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai10_9.pdf

อ่านจดหมายข่าวเทวาลัยฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/dhevalai/
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ http://artscu.net/