จดหมายข่าวเทวาลัย ฉบับพิเศษ ต้อนรับเปิดเทอม วันที่ 14 กันยายน 2561
Devalai E-Newsletter Special Issue: 14 September 2018

– นิสิตคณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลประกวดบทประพันธ์รำลึกพระคุณครู
– พานไหว้ครูของนิสิตคณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัล
– งาน “ชมอักษรฯ”
– นิสิตคณะอักษรศาสตร์ร่วมโครงการ “สัตวแพทย์จุฬาฯ อาสาพัฒนาจังหวัดน่าน”

ดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับ pdf ได้ที่

http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai10_14.5.pdf

——————————————————————-

อ่านจดหมายข่าวเทวาลัยฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/dhevalai/
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ tipnipa.prarts@gmail.com