กิจกรรมวิชาการ,  ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม,  ใคร ทำอะไร ที่ไหน

งานเปิดตัวคู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2 และการจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครู รอบที่ 3

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จัดงานเปิดตัวคู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2 และจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครู รอบที่ 3 ในภาคเหนือ ณ โรงแรมบีพี ซิตี้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยอาจารย์สุภาพร บุญรุ่งได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “องค์ประกอบและวิธีใช้คู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2”