กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์,  หนังสือใหม่

ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอเชิญดาวน์โหลดผลงานชุดฐานความรู้อักษรศาสตร์

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญดาวน์โหลดผลงานของภาควิชาในชุดฐานความรู้อักษรศาสตร์ ซึ่งมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนในการจัดทำค่ะ

หลากรสหลายลีลาในวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
https://www.arts.chula.ac.th/~artscom/ebook/eng_ebook1.pdf

ภาษาอังกฤษปริทัศน์
https://www.arts.chula.ac.th/~artscom/ebook/eng_ebook2.pdf

นอกจากในเพจนี้แล้ว ท่านที่สนใจยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือทั้งสองเล่มนี้จากเว็บไซต์ของภาควิชา และของคณะด้วยค่ะ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของภาควิชาภาษาอังกฤษนะคะ