กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Literature without Letters: the Indian Puzzle and the Role of Buddhism”

ปาฐกถาพิเศษ งานเสวนาภารตวิทยาครั้งที่ 1/2563

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง

“Literature without Letters: the Indian Puzzle and the Role of Buddhism” (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

วิทยากร: Professor Dr. Jens-Uwe Hartmann (LMU, München Germany)
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธศาสน์ศึกษา ทิเบตศึกษา และภารตวิทยา โดยเฉพาะด้านการศึกษาชำระคัมภีร์ต้นฉบับวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต

วันเวลาสถานที่: 31 มกราคม 2563 เวลา 16-18.00 น. ห้อง 401/5 (70 ที่นั่ง) อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
15.30-16.00 น. ลงทะเบียน
16.00-16.20 น. พิธีเปิด
16.20-16.35 น. ปาฐกถานำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
16.35-17.45 น. ปาฐกถาพิเศษ โดย Professor Dr. Jens-Uwe Hartmann
17.45-17.55 น. อภิปรายและซักถาม
17.55-18.00 น. พิธีปิด

ปาฐกถาพิเศษครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสจะทรงมีพระชนมายุครบ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 และฉลองครบ 60 ปี การก่อตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก และ 50 ปี การก่อตั้งสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต (สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ในปัจจุบัน)

ท่านผู้สนใจกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าทางกูเกิ้ลฟอร์มต่อไปนี้

https://forms.gle/TtGhteDSG7SY4Rt7A