กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

“ขอเชิญร่วม สวดมงคลสูตร เมตตสูตร”

ขอเชิญร่วม
สวดมงคลสูตร เมตตสูตร
นำ อโสกํ วิรชํ เขมํ สู่สังคม
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 12.00 – 13.00 น.
ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-218-4916 หรือ tipitaka.chula@gmail.com